Behov for veiledning i forbindelse med etablering av ledelsessystemer?


lolstock.jpg

Våre sertifiserte kvalitetsrådgivere (QMCe), med gode systemkunnskaper i ResOp, vil kunne bidra med kapasitet og kompetanse når det gjelder:

  •  Oppbygging av system
  •  Selve sertifiseringsprosessen
  •  Bistand ved interne og eksterne revisjoner

Selv om din bedrift ikke vurderer ISO-sertifisering, kan et effektivt ledelsessystem være avgjørende for å tilfredsstille stadig nye og strengere kunde- og myndighetskrav. Et ledelsessystem med fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring kan ofte være en forutsetning for at bedrifter over tid skal være konkurransedyktige.

Våre verktøy i ResOp knytter prosedyrer, risikoanalyser, hendelser, ansvar og oppgaver til ulike prosesser, og kobler de forskjellige arbeids- og ansvarsområdene sammen. Dette er med å bidra til et enhetlig og samlet styringssystem som kan romme alt fra implementering av styrets mål og strategier -  til de ansattes kontinuerlige forbedringsarbeid.

Kundetilfredshet og kontinuerlig forbedring er helt sentralt i kvalitetsarbeid, og uten god samhandling kan det være vanskelig å vedlikeholde og videreutvikle et kvalitetssystem. 

  I våre verktøy i ResOp kan dokumenter og prosedyrer struktureres i henhold til de ulike NS-EN ISO standarder;

  • ISO 9001 kvalitet
  • ISO 14001 miljø
  • ISO 45001 arbeidsmiljø
  • ISO 27001 IT og GDPR

Ønsker du mer informasjon, så kontakt oss gjerne.