Brødrene Thommassen AS velger ResOp Ledelsessystem og våre sertifiseringstjenester

Brødrene Thommassen Bilde Nettside.png


Brødrene Thommassen AS er en etablert anleggsentreprenør i Finnmark.  

Sammen med ResOps ISO-sertifiserte rådgivere, er Brødrene Thommassen AS i gang med å bygge et kvalitetssystem iht. til ISO 9001.

Systemet etableres på ResOps moderne og skybaserte plattform, og vil ivareta alle bedriftens prosesser, og dekke de kravene som stilles både internt, fra kunder og fra det offentlige.

Kvalitetssystemet vil sikre at alle kravpunktene i ISO-standarden er tilfredsstilt.

Vi takker Brødrene Thommassen AS for oppdraget og tilliten.