Høstnyheter i ResOp

Som ledende ledelsesverktøy har vi som mål å bidra til en bedre hverdag for deg som kunde. I høstens versjon av ResOp har vi derfor lagt hovedvekt på forbedringer av flere hverdagsverktøy som vi håper du vil få nytte av.

Her er noe av forbedringene du finner når du logger på:

  • Intuitive grafiske presentasjoner av hendelser og forbedringsforslag
  • Utvidet dokumentstyring – med bl.a. gyldighetsdato på dokumenter
  • Link til eksterne filer (fra dokumenter i SharePoint og andre kilder som for eksempel Lovdata)
  • Sterkere visualisering av prosesser og prosessflyt – valgfri markering med piler
  • Oversiktlig visning av koblinger "alle veier" – for eksempel fra aktivitet til analyse og motsatt


Hendelser og forbedringsforslag med ny statistikk/trendfunksjon

Sjekk ut vår nye statistikk-funksjon.

Statistikk.png

Legg merke til at "Kostnad" er lagt på som standardfelt i hendelsesrapporten. Nå får du enkelt oversikt over kostnader og kan sammenligne disse med tidligere perioder.
 Du kan også velge en ekstra ressurs som du ønsker å varsle når det rapporteres en hendelse med HØY PRIORITET.


Dokumenter med utløpsdato og varsling

Både i dokumentarkivet og kvalitetshåndboken kan du legge på utløpsdato for et dokument. Dokumentet varsles 14 dager før utløp.

Utgåtte filer- varsel.png

Legg til linker og eksterne dokumenter i ResOp Dokumentarkiv.

Nå kan du knytte til dokumenter som vedlikeholdes og lagres i andre arkiv. I tillegg kan du lage eksterne linker direkte til aktuelle lover, regler og andre nyttige sider.

Ny link til ekstern fil.png

  


Legg på piler på aktuelle prosesser  

Piler visualiserer i sterkere grad neste steg i prosessen. Velg selv i hvilke prosesser pilene skal vise.

Piler på prosesser.png

Prosessdesign med oversikt/fortegnelse over alle oppdaterte prosesser

I og med at du nå i større grad kan erstatte dokumenter/prosedyrer med beskrivelse av prosessegenskaper, har vi laget en innholdsfortegnelse over alle prosesser.

Prosessegenskaper - Innholdsfortegnelse.png

Legg også merke til at du kan legge ressurser på støtteprosesser, slik at det blir mulig å varsle endringer i egenskapene også i disse prosessene. 


Lett tilgjengelig og egendefinert hjelpetekst/veiledning for vurdering av risiko

Risikokategorier.png

Nå er det lagt til rette for å kunne gi nyttig veiledning/beskrive vurderingskriterier for hver risikokategori.

I tillegg til disse endringene, har vi på oppfordring fra våre brukere utført noen mindre justeringer og småforbedringer som forhåpentligvis bidrar til en enda bedre brukeropplevelse.

Enjoy :-)

NB! Vi vil benytte vår Facebook side til å publisere nyheter og endringer. Gå gjerne inn og følg oss.