Hvordan utnytte SWOT analyse best mulig i strategiarbeid?

SWOT analyse er et klassisk og velkjent verktøy knyttet til strategiarbeid. SWOT står for en analysemetode der er ser på bedriftens, eller et område av en bedrift, med fokus på:

S - Strengths

W - Weaknesses

O - Opportunities

T - Threats


SWOT.png


Analysen har et litt ufortjent dårlig rykte - og i enkelte sammenhenger blitt kalt « so what analyse», fordi fokus på tiltak ikke har vært så lett å få øye på.

Mangel på handlingsorientering og oppfølging har i noen sammenhenger bidratt til at analysene ble liggende til neste revisjon – neste år. Strengt tatt er det ikke selve analysen sin feil, men fokuset på implementering og oppfølging.

SWOT+

Likevel ser en at den utvidede analysen som ResOp kaller SWOT+ har blitt populær og anvendelig fordi en har innført en effektiv metodikk ved å knytte tiltak til de enkelte «funnene» i analysen.

I denne analysen benytter man de samme inndelingene med interne sterke & svake sider, og eksterne muligheter & trusler. Til hver av disse legge de på en ekstra dimensjon som fanger opp tiltak. Eksempelvis ved siden av sterke sider legges det er en kolonne hvor en kan dokumentere «hvordan utnytte» de sterke sidene.

Tilsvarende på svake sider: «Hvordan utbedre», muligheter : «hvordan utnytte» og trusler «Hvordan motvirke»

I tillegg kan det lages direkte koblinger mot handlingsplaner for implementering og oppfølging.

Dermed får en SWOT både en god analysedel og en god implementering.