Jett Technologies velger ResOp

JETT-Logo-600.png

Jett Tecnologies AS er et nytt og spennende selskap som produserer mekanisk utstyr til offshorenæringen.

Vi takker for at valget falt på ResOp Ledelsessystem med app og effektive kvalitetsmoduler, og ønsker lykke til.