Nordkappregionen Havn velger ResOp som sitt Ledelsessystem

Nordkappregionen Havn IKS – Nytt tankanlegg.

Nordkappregionen Havn IKS har valgt ResOp som systemverktøy i forbindelse med etablering av ledelsessystem ISO 9001 Kvalitet, og ISO 14001 Miljø. Sammen med våre sertifiserte kvalitetsledere skal de bygge et styringssystem som ivaretar Nordkappregionen Havn sine prosesser, og som dekker de kravene som stilles fra myndigheter og interesseparter. ResOp AS vil bistå kunden gjennom hele sertifiseringsprosessen, og takker for tillitten og spennende oppdrag.