Referat, oppgavedeling og handlingsplan i samme verktøy

Prioriter oppgaver ved hjelp av "haster - viktig" prinsippet Enkelt å få oversikt, og varslinger til ansvarlige sendes automatisk.

Oppgaver.PNG