Sent ute med GDPR?

GDPR 1.jpg

Den nye personvernforordningen «The General Data Protection Regulation», omtalt som GDPR, er rett rundt hjørnet.

Oppbevarer eller behandler din virksomhet personopplysninger? Da må dere sette i gang arbeidet mot GDPR.

Datatilsynet har laget en liste for å hjelpe virksomheter å møte nye krav til personvern:

 • Utred alltid personvernkonsekvenser av det du gjør
 • Bygg godt personvern inn i teknologien
 • Avvikshåndtering – nye krav til når, hva og hvem som skal varsles
 • Internkontroll
 • Rett til dataportabilitet – altså, styrking av individets eiendomsrett over egne data.  Dette kalles også «Retten til å bli glemt»

   

GDPR blir enklere med ResOp

Som software-selskap er vi opptatt av hvordan vår programvare og våre tjenester kan hjelpe din bedrift med å bli GDPR-kompatibel. Med utgangspunkt i Datatilsynets liste over hvordan du kan møte det nye regelverket, har vi satt sammen en pakke med effektive verktøy. Målet med denne pakken er å hjelpe din virksomhet til å få oversikt, struktur, og med å følge opp nødvendige tiltakene.

Vår GDPR-pakke inneholder blant annet sjekkliste, kartleggings- og prosessverktøy, avvikshåndtering, risikovurdering, tips og råd og oppfølgingsmodul.

Flere av våre verktøy kan være til god hjelp for å kartlegge, få struktur, og følge opp GDPR:

 • GDPR Sjekkliste
 • GDPR Systemoversikt
 • Prosessmodellering med risikovurdering
 • Kvalitetshåndbok for prosedyrer og rutiner
 • Planer for oppfølging
 • Avvikshåndtering ved avvik på personvernet

 Les litt mer om verktøyene våre.

Stadig flere ser at det å bruke dataen man har på riktig måte kan gi konkurransefordeler og stor verdi.Du gjør vel i å begynne arbeidet nå før GDPR trår i kraft. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og tilbud!