Vis prosesser i flytdiagram

Du har nå 3 ulike visningsalternativer for prosesser, Standard prosessvisning, Trestruktur eller Flyt:

Flytvisning.PNG