Vurderer du overgang til ny ISO 2015 standard?

Success 2.jpg

Vi har både løsninger og samarbeidspartnere som ivaretar en effektiv og smidig overgang dersom du ikke ønsker å gjøre dette selv.

Den nye standarden stiller høyere krav til engasjement fra virksomheten .

Involvering og engasjement skal bidra til at virksomheten får et enda mer velfungerende ledelsessystem for kontinuerlig forbedring.
Aktiv deltagelse fra bedriftens side, bidrar til å oppfylle kravet til eierskap, og til at systemet er tilpasset bedriften både med tanke på prosesser, behov, rollebeskrivelser og risikobilder.

I den nye standarden er det rom for flere forenklinger som kan bidra til et enklere og mer effektivt system.

 Et godt tilpasset, implementert og velfungerende ldelsessystem, bidrar til både etterlevelse av de nye kravene og til god bedriftsutvikling. Våre rådgivere kan bistå med en riktig balansegang mellom egen involvering og forenkling ved hjelp av eksterne ressurser .

Vær oppmerksom på at for stor grad av outsourcing av ISO arbeid ikke er i tråd med kravene i den nye standarden.

Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post derom du har spørsmål vedrørende sertifisering.