Analyser

Gjennomfør gjennomtenkte handlinger.

Analysene i ResOp er en samling praktiske analyser som støtter deg i arbeidet med å ta gode beslutninger og lage velbegrunnede planer. De er effektive å bruke og lette å kommunisere resultatene av. Ikke minst er de enkle å skape konkrete handlingsplaner ut fra.

Under vises et utvalg av analyser og hjelpemidler. Video av enkelte av våre verktøy får du tilgang til her.

SWOT - analyse

SWOT - analyse

SWOT+ er en ny og mer pedagogisk utgave av den tradisjonelle SWOT analysen. Analysen kan bidra til å igangsette handlinger og aktiviteter som gjør at man er forberedt og i forkant av utviklingen. Klikk for mer informasjon om analysen.

Osterwalder forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell er en oversiktlig og effektiv måte å beskrive en virksomhet på. Først og fremst fordi den gir en rask og bra oversikt over hvordan en virksomhet skaper verdier. Klikk for mer informasjon om analysen.

Produkt- og Markedsmatrise

Produkt- og Markedsmatrise

Produkt- og markedsmatrisen gir oversikt over omsetning og markedsstatus. Klikk for mer informasjon om analysen.

Forretningsplan

Forretningsplan

Strategivalg kan oppsummeres i en forretningsplan, som kan utdypes og eksporteres til tekstdokument for videre publisering for eksterne formål. Klikk for mer informasjon om dette verktøyet.

ResOp Situasjonsanalyse

ResOp Situasjonsanalyse

ResOp situasjonsanalyse er en samling «klassiske» strategiverktøy som produkt/markedsoversikt, kjøpskriteria / konkurrent analyser, konkurransekrefter (Porters Five Forces), ressursanalyse (VRIO), SWOT, verdikjede. Klikk for mer informasjon om analysen.

Gaselle analyse

Gaselle analyse

Gaselle analysen evaluerer viktige vekstparametere for bedrifter som ønsker å vokse raskere og mer lønnsomt enn andre. Klikk for mer informasjon om analysen.

Styreevaluering

Styreevaluering

Styreevaluering i ResOp fokuserer på sentrale tema som gjør det mulig for ett styre å finne mulige forbedringsområder i fellesskap. Klikk for mer informasjon om analysen.

Tenkerom - problemløsning i fellesskap

Tenkerom - problemløsning i fellesskap

Tenkerom er et hjelpemiddel for effektiv problemløsning i felleskap og grupper. Klikk for mer informasjon om dette verktøyet.

Internasjonaliseringsanalyse

Internasjonaliseringsanalyse

Internasjonaliseringsanalysen evaluerer og reflekterer over viktige tema for bedrifter som ønsker å etablere seg internasjonalt. Klikk for mer informasjon om analysen.

Lag din egen analyse

Lag din egen analyse

Hva med å lage en egen tavle med post-it lapper hvor alle kan komme med sine bidrag? Klikk for mer informasjon om analysen.

Risikoanalyse

Risikoanalyse

​I ResOp kan du systematisk og effektivt utføre risikovurderinger av alle prosesser i virksomheten. Klikk for mer informasjon om analysen.

Attraktivitetsanalyse

Attraktivitetsanalyse

Attraktivitetsanalysen bevisstgjør og evaluerer hvor attraktiv virksomheten er ovenfor omgivelsene. Klikk for mer informasjon om analysen.