Forretningsplan

Strategivalg kan oppsummeres i en forretningsplan, som kan utdypes og eksporteres til tekstdokument for videre publisering for eksterne formål.

Forretningsplan

Sammendraget kan både tjene som en meny / innholdsfortegnelse for et strategidokument, og som en spisset og presis «en-sider» for presentasjonsformål. Forretningsplanen/sammendraget «datostemples» for tilbakeblikk, oppfølging og gjenbruk.

Se også video som viser forretningsplan i bruk.

Forretningsplan.png


Tilbake til øvrige analyser og verktøy