Osterwalder forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell er en oversiktlig og effektiv måte å beskrive en virksomhet på. Først og fremst fordi den gir en rask og bra oversikt over hvordan en virksomhet skaper verdier.

Osterwalder forretningsmodell

Modellen kan brukes både når en ny bedrift skal etableres, strategier skal revideres eller et nytt produkt skal lanseres. Ved hjelp av post-it lapper, kan en bygge ulike alternativer - for eksempel i en strategi workshop.
Opprinnelig var den benyttet med lapper på veggene som ble flyttet rundt, skrevet på, justert, satt opp nye alternativer, flyttet om på nytt og så videre. For å gjøre dette mer effektivt å bearbeide videre har vi gjenskapt denne arbeidsmåten i en databasert utgave der alternativene er lett å bearbeide og utnytte videre i en strategiprosess.

Modellen har mange likheter med andre modeller der markedsfokus og «verdi for kunde» er tonet høyt.

Se video som viser hvordan du kan benytte deg av verktøyet i strategiarbeid.

Vil du vite mer om forretingsmodellering? Kontakt oss her

Osterwalder 2.png


Tilbake til Analyser