Situasjonsanalyse

ResOp situasjonsanalyse er en samling «klassiske» strategiverktøy som produkt/markedsoversikt, kjøpskriteria / konkurrent analyser, konkurransekrefter (Porters Five Forces), ressursanalyse (VRIO), SWOT, verdikjede.

Situasjonsanalyse

Fordelen med å gjøre disse innen samme rammeverk er åpenbare; lett å bruke – lett å dele – lett å gjenbruke informasjon. Strategiverktøyene kan brukes enkeltvis eller i sammenheng.

Analysene kan justeres underveis, lagres og jobbes videre med på et senere tidspunkt. Analysen egner seg for presentasjon og kan også skrives ut i rapport.
Det er ingen begrensning på hvor mange analyser du kan gjøre, slik at du kan gjøre revisjoner med jevne mellomrom, og overvåke forbedring.

Vil du vite mer om ResOp Situasjonsanalyse? Kontakt oss her

Konkurransekrefter.pngKjøpekriterier.png


Tilbake til Analyser