SWOT - analyse

Styrker - svakheter - muligheter - trusler

SWOT - analyse

Analysen kan bidra til å igangsette handlinger og aktiviteter som gjør at man er forberedt og i forkant av utviklingen. SWOT+ fokuserer ikke bare på status, men I tillegg også på tiltak for å utnytte styrker og muligheter og redusere svakheter og trusler.


SWOT +.png


Tilbake til Analyser