Tysse Mekaniske Verksted AS

Kvalitetsoppfølging kan knapt nok bli enklere og bedre. Oppsummert; ResOp med alle sine tilgjengelige verktøy, analyser og kunnskapsformidling er for oss en «Sareptas krukke» som kommunikasjonsmedium i vår bedrift.

– Asle Nilsen, fabrikksjef.

QTSupport

ResOp er et brukervennlig og godt fungerende styringsverktøy, med visuell framstilling og lett tilgjengelig oversikt over ansvar, oppgaver og dokumentasjon. Enkel og god risikostyring på prosessnivå.

– Karen Lise Sundgot, Sertifisert ISO-rådgiver.

Jets Vacuum AS

Jeg opplever ResOp som et praktisk tilnærmet verktøy i vårt strategiarbeid.

Jan Tore Leikanger, CEO - Jets Vacuum AS

Noen referanser

Noen av våre flere hundre bedriftskunder og gode samarbeidspartnere.