GDPR blir enklere med ResOp

Den nye personvernforordningen «The General Data Protection Regulation», omtalt som GDPR, er trådt i kraft.  

Det nye regelverket påvirker alle virksomheter som oppbevarer eller behandler personopplysninger. Bedriften din får nye plikter og lover å forholde seg til, og dere må ha rutiner for å overholde disse.

Datatilsynet har selv laget en liste for å hjelpe virksomheter å møte nye krav til personvern:

  • Utred alltid personvernkonsekvenser av det du gjør
  • Bygg godt personvern inn i teknologien
  • Avvikshåndtering – nye krav til når, hva og hvem som skal varsles
  • Internkontroll
  • Rett til dataportabilitet – altså, styrking av individets eiendomsrett over egne data.  Dette kalles også «Retten til å bli glemt»

Flere av våre verktøy vil være til god hjelp for å kartlegge, få struktur, og følge opp GDPR: