GDPR blir enklere med ResOp

Den nye personvernforordningen «The General Data Protection Regulation», omtalt som GDPR, er rett rundt hjørnet.  

Det nye regelverket vil påvirke alle virksomheter som oppbevarer eller behandler personopplysninger. Bedriften din får nye plikter og lover å forholde seg til, og dere må ha rutiner for å overholde disse.

Datatilsynet har selv laget en liste for å hjelpe virksomheter å møte nye krav til personvern:

  • Utred alltid personvernkonsekvenser av det du gjør
  • Bygg godt personvern inn i teknologien
  • Avvikshåndtering – nye krav til når, hva og hvem som skal varsles
  • Internkontroll
  • Rett til dataportabilitet – altså, styrking av individets eiendomsrett over egne data.  Dette kalles også «Retten til å bli glemt»

Flere av våre verktøy vil være til god hjelp for å kartlegge, få struktur, og følge opp GDPR: