GDPR blir enklere med ResOp

GDPR Sjekkliste

Med utgangspunkt i Datatilsynet sin liste over hva en bedrift må gjøre for å møte det nye regelverket, har vi satt opp en sjekkliste som kan bidra til en bedre oversikt over hva som må på plass av rutiner, og tiltak som må følges opp.

Sjekklisten vil gi oversikt over områder hvor bedriften etterlever GDPR regelverket, og markere områder hvor det er knyttet usikkerhet til hvor bedriften står eller ikke etterlever det nye regelverket.

På hvert punkt i listen kan en selvsagt legge til egne notater og kommentarer.

Her ser du et  lite utdrag av listen: 

Sjekkliste GDPR.png

Resultatet av sjekklisten vil danne grunnlag for tiltak og aktiviteter som skal følges opp.  Denne oppfølgingsplanen lages i ResOp Planer.


Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 

Tilbake til GDPR-verktøy