Aktuelle moduler ved omstilling

Se nye muligheter eller ny retning.

Et utvalg av analyser og moduler som tilbys i ResOp. For mer informasjon - se våre videoer av enkelte verktøy, med råd og tips til gjennomføring, og ta gjerne kontakt med oss.

Situasjonsanalyse

Situasjonsanalyse

ResOp situasjonsanalyse er en samling «klassiske» strategiverktøy som produkt/markedsoversikt, kjøpskriteria / konkurrent analyser, konkurransekrefter (Porters Five Forces), ressursanalyse (VRIO), SWOT, verdikjede. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

SWOT - analyse

SWOT - analyse

SWOT+ er en ny og mer pedagogisk utgave av den tradisjonelle SWOT analysen. Analysen kan bidra til å igangsette handlinger og aktiviteter som gjør at man er forberedt og i forkant av utviklingen. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell er en oversiktlig og effektiv måte å beskrive en virksomhet på. Først og fremst fordi den gir en rask og bra oversikt over hvordan en virksomhet skaper verdier. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Forretningsplan

Forretningsplan

Strategivalg kan oppsummeres i en forretningsplan, som kan utdypes og eksporteres til tekstdokument for videre publisering for eksterne formål. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Handlingsplaner

Handlingsplaner

ResOp's lettbrukte verktøy for å planlegge og følge opp aktivitetsplaner, gir deg god oversikt over både aktive og planlagte oppgaver. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Dokumentdeling

Dokumentdeling

Effektiv dokumentdeling med redigeringsmuligheter og historikk. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Organisasjonsdesign

Organisasjonsdesign

Organisasjonsmodulen er en samling verktøy for å beskrive prosesser, arbeidsoppgaver, roller og samhandling, på en visuell og oversiktlig måte. Klikk for mer informasjon om denne modulen.