Organisasjonsmodulen

Skap klarhet i ansvar, roller og samspillet i hverdagen.

Organisasjonsmodulen er en samling verktøy for å beskrive prosesser, arbeidsoppgaver, roller og samhandling, på en visuell og oversiktlig måte.