Aktuelle strategimoduler

For å strukturere strategiprosessen har vi satt sammen et utvalg av gode og praktiske strategiverktøy som du finner i ResOp.

Her er noen utvalgte hjelpemidler. Se også gjerne våre videoer som viser hvordan du kan bruke og dra nytte av noen av verktøyene. 

Kontakt oss gjerne om du ønsker et uforpliktende møte, eller vil vite mer om våre øvrige strategiverktøy.

Smart Monitor

Smart Monitor

Overvåk og kommuniser mål og status på det som er viktig for din virksomhet. Monitoren er ideell for ledermøter, styremøter og andre fora der du ønsker å kommunisere status og framdrift på en oversiktlig måte

ResOp Situasjonsanalyse

ResOp Situasjonsanalyse

ResOp situasjonsanalyse er en samling «klassiske» strategiverktøy som produkt/markedsoversikt, kjøpskriteria / konkurrent analyser, konkurransekrefter (Porters Five Forces), ressursanalyse (VRIO), SWOT, verdikjede. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

SWOT - analyse

SWOT - analyse

SWOT+ er en ny og mer pedagogisk utgave av den tradisjonelle SWOT analysen. Analysen kan bidra til å igangsette handlinger og aktiviteter som gjør at man er forberedt og i forkant av utviklingen. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell er en oversiktlig og effektiv måte å beskrive en virksomhet på. Først og fremst fordi den gir en rask og bra oversikt over hvordan en virksomhet skaper verdier. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Lettbrukt og effektivt verktøy for spørreundersøkelser blant kunder, medarbeidere, leverandører eller andre interessenter som kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag og prioritering av arbeidet med kontinuerlig forbedring. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Forretningsplan

Forretningsplan

Strategivalg kan oppsummeres i en forretningsplan, som kan utdypes og eksporteres til tekstdokument for videre publisering for eksterne formål. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Handlingsplaner

Handlingsplaner

ResOp's lettbrukte verktøy for å planlegge og følge opp aktivitetsplaner, gir deg god oversikt over både aktive og planlagte oppgaver. Klikk for mer informasjon om denne modulen.