Aktuelle moduler for effektivt styrearbeid

For å effektivisere styrearbeid har vi satt sammen noen av de gode og praktiske verktøyene som finnes i ResOp.

Et utvalg av analyser og moduler som tilbys i ResOp. Se video av enkelte styreverktøy.   


Kontakt oss gjerne om du ønsker et uforpliktende møte, eller vil vite mer.

Smart Monitor

Smart Monitor

Overvåk og kommuniser mål og status på det som er viktig for din virksomhet. Monitoren er ideell for ledermøter, styremøter og andre fora der du ønsker å kommunisere status og framdrift på en oversiktlig måte

Situasjonsanalyse

Situasjonsanalyse

ResOp situasjonsanalyse er en samling «klassiske» strategiverktøy som produkt/markedsoversikt, kjøpskriteria / konkurrent analyser, konkurransekrefter (Porters Five Forces), ressursanalyse (VRIO), SWOT, verdikjede. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

SWOT - analyse

SWOT - analyse

SWOT+ er en ny og mer pedagogisk utgave av den tradisjonelle SWOT analysen. Analysen kan bidra til å igangsette handlinger og aktiviteter som gjør at man er forberedt og i forkant av utviklingen. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder Forretningsmodell

Osterwalder forretningsmodell er en oversiktlig og effektiv måte å beskrive en virksomhet på. Først og fremst fordi den gir en rask og bra oversikt over hvordan en virksomhet skaper verdier. Klikk for mer informasjon om denne analysen.

Forretningsplan

Forretningsplan

Strategivalg kan oppsummeres i en forretningsplan, som kan utdypes og eksporteres til tekstdokument for videre publisering for eksterne formål. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Handlingsplaner

Handlingsplaner

ResOp's lettbrukte verktøy for å planlegge og følge opp aktivitetsplaner, gir deg god oversikt over både aktive og planlagte oppgaver. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Dokumentdeling

Dokumentdeling

Effektiv dokumentdeling med redigeringsmuligheter og historikk. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Oppgaver

Oppgaver

Oppgave moduler vil hjelpe deg å i prioriteringer av aktiviteter og oppgaver. Klikk for mer informasjon om denne modulen.

Prosessmodellering

Prosessmodellering

Konkretiser virksomheten og konsekvenser av strategivalg ved hjelp av Prosessdesignmodulen. Klikk for mer informasjon om denne modulen.