ISO-sertifisering er enklere enn du tror

Få et ledelsessystem tilpasset til ISO standarder. Resop har systemet og implementeringskompetansen, og vi har gjennom en årrekke etablert system for både store og små virksomheter.

Med en ISO 9001-sertifisering får du:

 • Styrket konkurransekraft gjennom tilgang på nye markeder og kunder
 • Forbedret bunnlinje gjennom kontinuerlig forbedring i drift og styring
 • Godkjent kvalitetssystem som selskapet kan dokumentere ovenfor sine kunder og leverandører
 • ISO-sertifikat som styrker deg i anbudskonkurranser
 • Fornøyde ansatte gjennom tydelige og effektive interne prosesser


Vi benytter ledelsessystemet ResOp ved ISO-sertifiseringer. Det er et komplett ledelsessystem som blandt annet inneholder godkjenningsrutiner, versjonskontroll og dokumenthistorikk. I tillegg har vi søkefunksjoner, en app til avviksrapportering og sjekklister, og automatisk e-postvarsler med direktelink til dokumenter og oppgaver som forenkler implementering, samhandling og oppfølging.

Se Avgrensninger og forutsetninger

ResOp leveransen er satt opp med tanke på at ledelsessystemet skal ISO-sertifiseres for en ISO-standard og gjelder fram til at systemet er klar til sertifisering av 3. part.

ResOp Ledelsessystem

 • Administrasjonsverktøy
  • Ansatte/brukere
  • Avdelinger og ressurser
  • Sikkerhetsgrupper
 • Prosessmodellering
 • Samhandlingskart
 • Dokumentarkiv
 • Verktøy for Prosedyresamling / Kvalitetshåndbok
 • Oppgaver – Oppfølging av aktiviteter
 • Hendelsesrapportering
  • m/App for I Phone og Android
  • Hendelsesstatistikk
 • SWOT+ Analyse
 • Forretningsplan
 • Opsjoner
  • GDPR sjekklister
  • Sjekklister
  • ResOp Smartsjekk
  • Prosjektmodul

Forutsetninger/ Omfang

 • ResOp bistår ved oppbygging av kunden sitt ledelsessystem og får tilgang til system/ dokumenter og ansattes tid- og ressurser etter behov. (Gjelder alle avdelinger/ lokasjoner) 
 • Arbeid/framdrift foregår fra vårt kontor, møter, Skype, e-post og telefon
 • ResOp AS er ansvarlig for oppbygging av støtteprosesser ISO samt tilhørende dokumentarkiv med linker og skjemamaler.
 • Kunde er ansvarlig for beskrivelse av kjerne- og støtteprosesser med tilhørende dokumenter og prosedyrer
 • ResOp bistår kunde med
  • 1 stk. Risikovurdering 
  • 1 stk. Internrevisjon med rapport
  • 1 stk. Ledelsens gjennomgang

Annet

 • Gjennomføringsperiode avtales i hvert enkelt tilfelle
  • Oppstart i kampanjeperioden: 6 mnd. gratis ResOp lisens
  • Senere oppstart i.h.h.t avtale: 3 mnd. gratis ResOp lisens
 • Eventuelle reiser faktureres i.h.h.t statens satser
 • Reiser initiert av kunder faktureres særskilt

Noen av våre kunder

Kontakt oss