ISO-sertifisering er enklere enn du tror

Få et ledelsessystem tilpasset til ISO 9001- kvalitet. Resop har systemet og implementeringskompetansen, og vi har gjennom en årrekke etablert system for både store og små virksomheter.

Med en ISO 9001-sertifisering får du:

 • Styrket konkurransekraft gjennom tilgang på nye markeder og kunder
 • Forbedret bunnlinje gjennom kontinuerlig forbedring i drift og styring
 • Godkjent kvalitetssystem som selskapet kan dokumentere ovenfor sine kunder og leverandører
 • ISO-sertifikat som styrker deg i anbudskonkurranser
 • Fornøyde ansatte gjennom tydelige og effektive interne prosesser

Vi tilbyr i en avgrenset tidsperiode  bistand frem til sertifisering for kr. 80 000,- eks mva.*

I tillegg tilbyr vi i kampanjeperioden 6 måneders gratis lisens på vårt ledelsessystem – Resop. 

Vi benytter ledelsessystemet ResOp ved ISO-sertifiseringer. Det er et komplett ledelsessystem som blandt annet inneholder godkjenningsrutiner, versjonskontroll og dokumenthistorikk. I tillegg har vi søkefunksjoner, en app til avviksrapportering og sjekklister, og automatisk e-postvarsler med direktelink til dokumenter og oppgaver som forenkler implementering, samhandling og oppfølging.

Se Avgrensninger og forutsetninger

ResOp leveransen er satt opp med tanke på at ledelsessystemet skal ISO-sertifiseres for en ISO-standard og gjelder fram til at systemet er klar til sertifisering av 3. part.

ResOp Ledelsessystem

 • Administrasjonsverktøy
  • Ansatte/brukere
  • Avdelinger og ressurser
  • Sikkerhetsgrupper
 • Prosessmodellering
 • Samhandlingskart
 • Dokumentarkiv
 • Verktøy for Prosedyresamling / Kvalitetshåndbok
 • Oppgaver – Oppfølging av aktiviteter
 • Hendelsesrapportering
  • m/App for I Phone og Android
  • Hendelsesstatistikk
 • SWOT+ Analyse
 • Forretningsplan
 • Opsjoner
  • GDPR sjekklister
  • Sjekklister
  • ResOp Smartsjekk
  • Prosjektmodul

Forutsetninger/ Omfang

 • ResOp bistår ved oppbygging av kunden sitt ledelsessystem og får tilgang til system/ dokumenter og ansattes tid- og ressurser etter behov. (Gjelder alle avdelinger/ lokasjoner) 
 • Arbeid/framdrift foregår fra vårt kontor, møter, Skype, e-post og telefon
 • ResOp AS er ansvarlig for oppbygging av støtteprosesser ISO samt tilhørende dokumentarkiv med linker og skjemamaler.
 • Kunde er ansvarlig for beskrivelse av kjerne- og støtteprosesser med tilhørende dokumenter og prosedyrer
 • ResOp bistår kunde med
  • 1 stk. Risikovurdering 
  • 1 stk. Internrevisjon med rapport
  • 1 stk. Ledelsens gjennomgang

Annet

 • Gjennomføringsperiode avtales i hvert enkelt tilfelle
  • Oppstart i kampanjeperioden: 6 mnd. gratis ResOp lisens
  • Senere oppstart i.h.h.t avtale: 3 mnd. gratis ResOp lisens
 • Eventuelle reiser faktureres i.h.h.t statens satser
 • Reiser initiert av kunder faktureres særskilt

Noen av våre kunder

Kontakt oss