Kvalitet & Forbedring

Sett sammen ulike moduler og få et komplett kvalitetssystem med verktøy som bidrar til forbedring av din virksomhet.

Kvalitet & Forbedring

Kvalitet- og ledelsessystemet i ResOp settes sammen av flere moduler, og er helt i tråd med den nye ISO 2015 standarden.

I tillegg til valgfrie moduler og apper, tilbyr vi bistand til ISO sertifisering og implementering av kvalitetssystem. Vi har sertifiserte ISO rådgivere som tar utgangspunkt i behov, verdikjede og bedriftens forretningsstrategi, slik at systemet blir tilpasset din virksomhet.
Dette er med å bidra til et enhetlig og samlet styringssystem, som rommer alt fra implementering av strategi til kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kontakt oss gjerne om du ønsker et uforpliktende møte, eller vil vite mer.


ISO-SERTIFISERING

ISO 9001 er den mest utbredte standard for kvalitetsledelse, og handler i store trekk om å gjøre dine kunder fornøyde. Fornøyde kunder vil sannsynligvis kjøpe mer, og i større grad anbefale din bedrift til andre aktuelle kunder. I tillegg til økt kundelojalitet er fordelene med sertifisering at man blir i stand til å jobbe smartere, redusere feil i produksjon og forbedre prosesser som kan bidra til økt lønnsomhet og engasjerte medarbeidere.

ISO 9001:2015 er basert på følgende prinsipper for kvalitetsledelse:

• Fokus på kunde og kundekrav
• Lederskap
• Relasjonsledelse
• Ansatte og kunders engasjement
• Prosesstankegang
• Forbedring
• Bevisbasert beslutningstaking

Samfunnet blir også stadig mer opptatt av å bevare miljøet, og det forventes i større grad at bedrifter skal kunne dokumentere at en jobber systematisk og målrettet med å redusere belastningen på miljøet. ISO 14001 er den mest utbredte standard for miljøledelse, og handler om å redusere din bedrifts belastning på miljøet, legge til rette for bærekraftig vekst og gi økt lønnsomhet. En ISO sertifisering kan bidra til å styrke din bedrifts omdømme og styrke din posisjon i markedet.

Viktig fokusområder i ny standard ISO 14001:2015

• Økt fokus på faktorer som påvirker en organisasjons miljøprestasjon
• Økt fokus på ledelsens forpliktelse og engasjement
• Økt fokus på forebyggende tiltak
• Økt fokus på god kommunikasjon
• Fokus på livssyklus-tankegang, hvor man vurdere hvert enkelt trinn i produktets eller tjenestens syklus
•  Økt fokus på samsvar med organisasjonens strategi  

Fordelene med sertifisering iht. ISO 14001:2015
• Setter fokus på miljøstyring og styrker bedriftsmuligheter
• Kutt i kostnader ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket
• Bevisstgjøring om hvordan virksomheten påvirker miljøet
• Arbeide mer effektivt
• Skaper varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

Kontakt oss gjerne om du ønsker et uforpliktende møte, eller vil vite mer.