Engasjement, struktur og forbedring.

ResOp Kvalitet er en moderne, komplett og skybasert løsning for effektiv implementering av ledelsesystem/kvalitetssystem i samsvar med ISO.

Økende krav fra kunder om ISO sertifisering og egne krav til kontinuerlig forbedring, krever moderne og brukervennlige verktøy som legger til rette for å engasjere hele organisasjonen. 

ResOp Kvalitet sin enkle og prosessorienterte tilnærming gir et oversiktlig bilde av organisasjonen og arbeidsprosessene. Systemet gjør det enkelt å monitorere og følge trender for å sikre ønsket utvikling for å nå fastsatte mål. 

ResOp App senker terskelen for å registrere avvik, hendelser og forbedringsforslag samt følge opp sjekklister på en enkel måte «der det skjer». 

Modulene og verktøyene kan enkelt kobles med ResOp Ledelse og utgjøre et komplett ledelsessystem etter kravene i den nye ISO standarden.

ResOps kvalitetsprosess

Hele verktøykassa for hånden

Fra detaljer til helhetsbildet - med effektive og moderne verktøy bidrar Resop Kvalitet til å øke kundetilfredsheten og sikre kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjonen.

Enklere hverdager med smartere løsninger - sikkert og trygt.

Med ResOp Kvalitet har du alltid effektive og moderne verktøy. Mobil app med bilde og talegjenkjenning hjelper deg å fange opp avvik, monitorere hendelser, revidere sjekklister og motta forbedringsforslag.