Kvalitet & Forbedring

Sett sammen ulike moduler og få et komplett kvalitetssystem med verktøy som bidrar til forbedring av din virksomhet.

Kvalitet & Forbedring

Kvalitetssystemet settes sammen av flere moduler.

Ved å knytte prosedyrer, analyser, hendelser og oppgaver til ulike prosesser, kobles også de ulike arbeidsområder sammen: Dette er med å bidra til et enhetlig og samlet styringssystem, som rommer alt fra implementering av strategi til kontinuerlig forbedringsarbeid.