Kvalitetshåndbok

I ResOp Kvalitetshåndbok kan dokumenter og prosedyrer struktureres i henhold til alle ulike ISO standarder( ISO 9001/14001/18001 etc.)

Kvalitetshåndbok

I ResOp Kvalitetshåndbok kan dokumenter og prosedyrer struktureres i henhold til alle ulike ISO standarder( ISO 9001/14001/18001 etc.) og/eller GDPR og inneholder versjonskontroll og dokumenthistorikk.

Modulen benytter arbeidsflyt og innehar effektive rutiner for utarbeidelse, kontroll og godkjenning av prosedyrer, som deretter kan linkes til en eller flere prosesser. Søkefunksjon gjør det enkelt å lete fram både prosedyrer og prosesser. Automatisk e-postvarsler med direktelink til dokumenter og oppgaver.

Prosess dokument.png

Prosessdesign gjør det mulig å visualisere virksomheten din ved å definere kjerneprosess og støtteprosesser med tilhørende delprosesser i organisasjonen. I de prosesser som ikke krever utdypende prosedyre- og rutinebeskrivelser, er det mulig å beskrive prosessegenskaper til hver enkelt prosess, som blant annet målsetting, kompetansekrav, risiko, hvilke er kritiske og hvilke ressurser er tilgjengelig. Også her ivaretas versjonshistorikk.

Processes FLOW EN 2.png

Vil du vite mer om hvordan ResOp kan bidra i kvalitetsarbeidet i din virksomhet? Kontakt oss her