Sertifiserte rådgivere

Behov for veiledning i forbindelse med etablering av ledelsessystemer? Eller kanskje bistand i arbeidet med ISO sertifisering?

Konsulentnettverk

ResOp har knyttet til seg et nettverk av sertifiserte rådgivere( QMCe) med variert og solid fagkompetanse.

Selv om din bedrift ikke vurderer ISO-sertifisering, kan et effektivt ledelsessystem være avgjørende for å tilfredsstille stadig nye og strengere kunde- og myndighetskrav. Et ledelsessystem med fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring kan ofte være en forutsetning for at bedrifter over tid skal være konkurransedyktige. Våre rådgivere tar utgangspunkt i din virksomhet, og kan enten være en ekstra ressurs eller faglig støtte i bedriftens arbeid med: 

  • Strategi- og ledelsesarbeid
  • Tilpassing av kvalitet- og ledelsessystem
  • Bistand ved ISO sertifisering
  • HMS arbeid
  • Kvalitetsledelse
  • Miljøledelse
  • Risikokartlegging og risikostyring
  • Interne og eksterne revisjoner
  • Kursvirksomhet 

Med fokus på verdiskaping, økt lønnsomhet og bedre konkurransekraft, hjelper våre sertifiserte konsulenter dere å gjøre gjennomtenkte og kloke veivalg.  

Les mer om noen av våre konsulentmiljø