Hvem er vi?

ResOp ble grunnlagt for ca 10 år siden i Ålesund, men vi har kunder fra hele Norge som vi følger opp enten via nettbaserte løsninger eller kundebesøk. 

Vi arbeider sammen med kunden mot og med ISO- sertifiseringer, kvalitetsledelse, rådgivningstjenester, revisjoner, HMS og miljøstyring, risikovurderinger, utvikling og support. Resop Kvalitetssystem leveres som en skytjeneste som både kan implementeres og driftes av interne ressurser, eller vi kan bistå med bygging, implementering og vedlikehold alt etter kundenes ønsker og behov.

Våre sertifiserte kvalitetsledere har lang erfaring innenfor flere bransjer og holder seg kontinuerlig oppdatert på endringer i lover og regler, noe som er viktig for å yte best mulig service til våre kunder. Det å ha en god forståelse av og for kravene kundene våre møter og standarder de må følge er svært viktig for oss og sørger for at vi kan levere høy kvalitet i tjenestene vi leverer.  

Vi har fokus på å etablere og vedlikeholde gode relasjoner med våre kunder og er opptatt av å spille hverandre gode. Dette skaper gjensidig tillit og trygghet.

Våre eiere og grunnleggere har betydelig erfaring som ledere, grundere og industribyggere innen et stort spekter av bransjer både nasjonalt og internasjonalt. De ønsker å benytte sin praktiske erfaring og oppdaterte kompetanse til å skape en nyttig verktøykasse som hjelper våre kunder til å forløse eget potensiale.

Fokuset vårt vil alltid være Resultat Optimalisering for våre kunder ved at dere får støtte til å finne de riktige tingene å gjøre, for deretter å gjøre tingene riktig


  

 

Resop Kvalitetssystem: Erfaring, tillit og samarbeid for bedre kvalitet.