Organisasjon

Organisering og design av prosesser.

Organisasjonsmodulen er en samling verktøy for å beskrive prosesser, arbeidsoppgaver, roller og samhandling, på en visuell og oversiktlig måte.