Hvem gjør hva

Hvem gjør hva gir deg oversikt over oppgaver, roller og ansvar den enkelte i organisasjonen har.

Hvem gjør hva

Ansvar og rolle skapes og vises ut ifra hvilke prosesser, oppgaver og prosjektaktiviteter de er involvert i. Det gir mulighet til god oversikt og mer balansert ressursutnyttelse i organisasjonen, og en elektronisk oppdatert "stillingsinstruks”.

Hvem gjør hva.png