Prosesser

Konkretiser virksomheten og konsekvenser av strategivalg ved hjelp av Prosessdesignmodulen.

Prosesser


Prosessdesign gjør det mulig å visualisere virksomheten din ved å definere kjerneprosess og støtteprosesser med tilhørende delprosesser i organisasjonen.

Hver prosess kan beskrives med målsetting, kompetansekrav, risiko, GDPR/rutiner for oppbevaring av personopplysninger, hvilke er kritiske og hvilke ressurser er tilgjengelig.

Kravet til kvalitetshåndbok er tatt bort i den nye ISO 2015 standarden. ResOp Prosessdesign gjør det mulig å forenkle uthenting av informasjon, ved å beskrive prosesser direkte istedenfor i så stor grad som tidligere, lage dokumenter med prosedyrer til alle prosesser. 

Prosesser 1.png

Flytvisning:

Flytvisning.PNG

Systematisk vurdering og risikoanalyse av prosesser gir deg enkelt oversikt over status, hva som er analysert og når. Sammenligning med tidligere risikovurderinger gjør det enkelt å se om tilknyttede tiltak har hatt ønsket virkning.


Risikovurdering.jpg

Vil du vite mer om hvordan ResOp kan bidra til struktur og oversikt i din virksomhet? Kontakt oss her