Planer og Oppfølging

Oppfølging er en samling verktøy som bidrar til trykk på gjennomføring av gode ideer, prosjekter og planlagte aktiviteter.

Med denne verktøykassen blir det enkelt å overvåke fremdrift, og ikke minst skape både individuell og kollektiv læring og forbedring underveis. Video av enkelte av våre verktøy får du tilgang til her.