Læringssløyfer

Læringssløyfer er et effektivt verktøy for oppfølging, læring og erfaringsdeling, og vil være verdifullt i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Læringssløyfer

Modulen kan knyttes til aktiviteter i planer, og er med å holde trykket på fremdrift og felles læring gjennom erfaringsutveksling.

Læringssløyfer.png


Vil du vite mer om bruk av læringssløyfer? Kontakt oss her

Tilbake til Planer og Oppfølging