Oppgaver

Modulen Oppgaver er bygget på "haster-viktig" metodikken, og vil hjelpe deg å følge opp og prioritere oppgaver.

Oppgaver

Prioriter oppgaver ved hjelp av "haster - viktig" prinsippet Enkelt å få oversikt, og varslinger til ansvarlige sendes automatisk.

Oppgaver.PNG


Tilbake til Planer og Oppfølging