Planer og prosjekt

ResOp's lettbrukte verktøy for å planlegge og følge opp aktivitetsplaner, gir deg god oversikt over både aktive og planlagte oppgaver.

Planer

Aktivitetsrapporten og et dashbord gir deg raskt oversikt over mål og oppnådd resultat hittil, mens GANTT visningen viser aktiviteter ved hjelp av en tidslinje.

Planaktiviteter graf.png

Påminnelser sendes automatisk og kan integreres med Outlook kalenderen til den ansvarlige for aktiviteten, og på den måten være med å holde trykk på gjennomføring av planlagte handlinger.


Planaktiviteter.png


ResOp plan(prosjekt)verktøy skiller seg fra andre bl.a. ved at du kan legge til læringssløyfer, der en kan beskrive hva som er utført, hva en har oppnådd, lært og planlegger videre.

Læringssløyfene bidrar til at erfaringer deles i organisasjonen, og man kan følge framdrift.

Vil du vite mer om hvordan plan- og prosjektverktøyet i ResOp kan hjelpe din bedrift? Kontakt oss her.


Tilbake til Planer og Oppfølging