Avvikshåndtering i ResOp

En bedrift bør hele tiden strebe etter å forbedre prosessene i organisasjonen. Vårt avvikssystem gjør det lettere å håndtere HMS, internkontroll og kvalitet.

Ingenting er mer frustrerende enn å måtte korrigere egne og andres feil om og om igjen. Ved å bruke et avvikssystem som gir deg bedre internkontroll og kvalitet kan du spare både tid og penger samtidig som du får mer fornøyde kunder. Forbedringsarbeidet blir også bedre og lettere fordi uønskede hendelser og avvik må håndteres og unngås i fremtiden. 

Med Resop Avvikssystem øker du kundetilfredsheten, sparer tid og penger og øker trivselen i bedriften!

ResOp App

Enkel og intuitiv registrering med tekst og bilder i mobil app sikrer på en enkel måte at hendelser og forbedringsforslag rapporteres og følges opp. Appen er lett å bruke og selve håndteringen av avvikene følger en styrt saksgang slik at alle hendelser blir behandlet av riktig person.

Hendelsesrapportering

Hendelsesrapportering, vår modul for avvikshåndtering, er en intuitiv modul som enkelt lar seg implementere og kan brukes av alle i bedriften.

Hendelsesrapportering gjør det enkelt å identifisere, registrere og håndtere avvik eller feil, samtidig som forbedringsforslag blir ivaretatt. Dette sikrer at produktene og tjenestene deres er pålitelige, trygge og av høy kvalitet, noe som igjen fører til tilfredse og lojale kunder og ansatte.

Med Resop Hendelsesrapportering sikrer du:

→ Forbedret kvalitet og kontinuerlig forbedring

→ Økt kundetilfredshet

→ Økt effektivitet og produktivitet

→ Bedre etterlevelse av regler og standarder

→ Økt sikkerhet 

→ Overholdelse av standarder

Statistikk fra avvikssystemet blir presentert i en egen modul som gir bedriften mulighet til å ta datadrevne beslutninger, identifisere områder som krever innsats, implementere effektive tiltak og måle resultatene av avvikshåndteringsprosessen. 

Det blir lett å prioritere hvor det eventuelt må settes inn tiltak, noe som fører til en mer effektiv bruk av ressurser og innsats.