Prosesser

Prosessdesign gjør det mulig å visuelt fremstille flyten i virksomheten din ved å definere kjerne- og støtteprosesser med tilhørende delprosesser i organisasjonen.

Modulen ResOp Prosesser er et velegnet verktøy for å strukturere de viktigste arbeidsoppgavene og samspillet mellom disse. Det bidrar til å øke fokuset i organisasjonen, og er en viktig del i arbeidet med å implementere et kvalitets- og ledelsessystem. 

Å lage prosesskart med tilhørende dokumenter, samt hvilke ressurser vi trenger for å drive disse, er et godt grunnlag å skape et samhandlingskart som kan bidra til en optimal prosessorientert organisasjon og ressursbruk.

Ved å definere kjerneprosesser, støtteprosesser og delprosesser med tilhørende dokumentasjon, beskrivelser, mål, kompetansekrav, prosedyrer gir det de ansatte økt innblikk i kjerneområdene og bidrar dermed til kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Ved å bruke linker til andre deler av kvalitetssystemet kan det bygges opp en ryddig og oversiktlig struktur som danner kjernen i kvalitetssystemet. 

I den nyeste ISO- standardene (ISO 2015) er kravene til kvalitetshåndbok fjernet til fordel for et mer prosessorientert fokus der dokumentasjon av prosedyrer og prosesser er viktig. Med ResOp Prosesser har du til enhver tid full sporbarhet og versjonshistorikk samtidig som du kan legge sikkerhetsnivåer på alt. På den måten er du sikret full kontroll. 

Brukerne kan velge mellom ulike visningsformer, blant annet visning i "hjul", flytvisning eller i trestruktur. Dette tilgjengeliggjør prosessene og øker bruken av kvalitetssystemet i hverdagen.