Spørreundersøkelser

Kartlegg kundetilfredshet og medarbeidertrivsel med gode spørreundersøkelser

Ved å bruke en nettbasert spørreundersøkelse kan du på en rask og konstnadseffektiv måte samle inn data. Spørreundersøkelser kan brukes til mange formål, blant annet for å måle kundetilfredshet, medarbeiderundersøkelser og som påmeldingsskjema til ulike arrangementer. 

Sentralt i forbedringsarbeid

Kundetilfredshet, medarbeidertrivsel og andre aktørers oppfatning av bedriften er viktige innspill i arbeidet med å bli mest mulig kostnadseffektiv.

Ved å spørre kundene direkte om deres opplevelse med bedriftens produkter eller tjenester, kan bedriften identifisere områder som trenger forbedring. Dette kan inkludere produktkvalitet, kundeservice, leveringstid eller prisstruktur. Disse punktene er viktige for å forstå kundenes behov, og for å kunne måle hvor tilfredse kundene er med bedriften. 

Spørsmålene bør holdes enkle, klare og forståelige for å få inn flest mulige svar, og ved å inkludere både åpne og lukkende spørsmål vil en kunne få en bred forståelse for kundenes opplevelse. 

Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført og resultatene er analysert, er det viktig å handle på tilbakemeldingene. Dette kan inkludere å implementere endringer basert på kundenes forslag, og kommunisere disse endringene til kundene. Dette viser at deres meninger blir hørt og respektert og det kan forhindre at man mister kunder.