Gjør en risikovurdering nå!

I urolige og usikre tider oppstår det ofte behov for å avklare status i egen organisasjon. Vårt bidrag i den spesielle tiden vi er inne i, er å tilby en gratis pakke med verktøy for generell vurdering av risiko og muligheter. Ved å kombinere risikoanalysen med vårt verktøy for oppgavehåndtering, vil du med systematisk tilnærming ha etablert en handlingsplan med risikoreduserende tiltak for din bedrift og dine ansatte. I tillegg vil verktøyet Tenkerom hjelpe dere med å identifisere potensielle muligheter og nye ideer.

Og best av alt, verktøyene kan benyttes gratis ut 2020.

Gjennomfør en risikovurdering med tilhørende handlingsplaner nå, og dere kan oppnå:

  • Forbedret omdømme og kundetilfredshet
  • Konsistent kvalitet på produkter og tjenester
  • Større fokus på det som er viktigst for styring av organisasjonen
  • At risikostyring blir en del av bedriftskulturen
  • At myndighetskrav blir oppfylt og dokumentert

For å få aktivert verktøypakken, send e-post til post@resop.no

Følgende verktøy er inkludert i pakken: Risikovurdering, Oppgaver og Tenkerom. 

Noen av våre kunder

Kontakt oss