Hva er ledelsens ansvar i en ISO- sertifisering?

For mange er en ISO-sertifisering en nødvendig følge av ulike eksterne krav. Selv om ytre krav kan være en drivkraft bak beslutningen om å søke sertifisering er det viktig for ledelsen å forstå at en ISO-sertifisering også kan bringe betydelige fordeler internt, som forbedret kvalitet, økt effektivitet og forbedret omdømme.

Felles for alle som vurderer å sertifisere seg er at ledelsen spiller en avgjørende rolle i å etablere, implementere og opprettholde et effektivt kvalitetssystem.

Først og fremst er det ledelsens ansvar å utarbeide en klar politikk og tydelige mål.


Videre er det viktig at ledelsen sørger for ressurser til kvalitetsarbeidet. 


En annen viktig forpliktelse fra ledelsen er å gjennomføre regelmessige gjennomganger av kvalitetssystemet. 


Ledelsen skal fungere som en talsperson for kvalitetssystemet og motivere ansatte til å delta aktivt i implementering og opprettholdelsen av systemet. 


Til slutt er det ledelsens ansvar å sikre at kvalitetssystemet oppfyller kravene i aktuelle ISO-standarder og andre relevante regelverk. Under en ISO-sertifisering blir ledelsens rolle som en dirigent i et symfoniorkester som skal koordinere, motivere og lede hver enkelt del for å oppnå harmoni og perfeksjon. Ledelsen fungerer som arkitekten bak et solid fundament av kvalitetssikring, hvor hver stein legges med nøyaktighet og omtanke.Vi har lang erfaring med å guide bedrifter i havn med ISO- sertifiseringer, og vi står klar til å bistå deg og dine kolleger hvis det trengs!