Moduler

Moduler og verktøy i ResOp.

ResOp er et godt fungerende styringsverktøy, med visuell framstilling og lett tilgjengelig oversikt over ansvar, oppgaver og dokumentasjon. Bind sammen strategi med kvalitet og oppfølging ved å sette sammen valgfrie verktøy.

Smart Monitor

Smart Monitor

Overvåk og kommuniser mål og status på det som er viktig for din virksomhet. Monitoren er ideell for ledermøter, styremøter og andre fora der du ønsker å kommunisere status og framdrift på en oversiktlig måte

Analyser

Analyser

Dette er en samling effektive, praktiske og lettkommuniserbare analyser som støtter deg i arbeidet med å ta gode beslutninger og lage velbegrunnede planer. Klikk for mer informasjon om analysene.

Planer og Oppfølging

Planer og Oppfølging

Dette er effektive og lettbrukte verktøy for gjennomføring og oppfølging av handlingsplaner. Med dashbord og læringssløyfer kan du enkelt følge opp og skape kontinuerlig læring underveis. Klikk for mer informasjon om disse verktøyene.

ResOp Smartsjekk

ResOp Smartsjekk

Leter du etter en bedre måte å kontrollere og følge opp på - enn å bruke skjemaer? Med ResOp SMARTSJEKK den kan du enkelt skreddersy sjekklister og dokumentere utførelse av oppgaver på de fleste aktuelle områder. App gjør det effektivt å rapportere og enklere å følge opp.

Organisasjon

Organisasjon

Her finner du et knippe verktøy for å skape god samhandling i organisasjonen. Ved å tilordne beskrivelser og prosedyrer for hvordan oppgaver skal utføres, skapes en effektivitet i gjennomføringen. Klikk for mer informasjon om disse verktøyene.

Dokumentstyring

Dokumentstyring

Lettbrukt, moderne, sikker og effektiv dokumentstyring. Naturlig nok har du alltid siste versjon tilgjengelig der du er – delt over nett. God sikkerhet gjennom blant annet versjonskontroll.

Kvalitet

Kvalitet

Dette er et fullblods, skybasert, moderne og meget anvendelig kvalitetsstyringssystem. Det er lett å tilpasse og implementere, støtter de kommende kravene til 9001:2015 knyttet til risikostyring. Klikk for mer informasjon om disse verktøyene.

GDPR-verktøy

GDPR-verktøy

Med utgangspunkt i Datatilsynets liste over hvordan du kan møte det nye regelverket, har vi satt sammen en pakke med effektive verktøy. Målet med denne pakken er å hjelpe din virksomhet til å få oversikt, struktur, og med å følge opp nødvendige tiltak. Klikk for mer informasjon om disse verktøyene.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Lettbrukt og effektivt verktøy for spørreundersøkelser blant kunder, medarbeidere, leverandører eller andre som kan bidra til bedre prioritering av arbeidet med kontinuerlig forbedring. Klikk for mer informasjon om verktøyet.

Sertifiserte fagkonsulenter

Sertifiserte fagkonsulenter

ResOp har et nettverk av ISO-sertifiserte fagkonsulenter som kan bistå med støtte og rådgivning i oppsett og oppbygging av et kvalitet- og ledelsessystem som er tilpasset din virksomhet. Våre rådgivere har erfaring fra flere ulike bransjer og har fokus på effektiv drift og brukervennlighet.