Nye anskaffelseskrav til offentlige anbudsprosesser

Fra og med 01.01.2024 blir det enda viktigere å ha kontroll på miljødokumentasjon. Kravene til dokumentasjon skjerpes for å sikre at alle parter tar ansvar for miljøpåvirkningen.

Fra denne datoen skjerpes kravene i offentlige anskaffelser med tanke på miljø- og klimahensyn. Hensynet til disse to faktorene skal vektes med minimum 30%, og høyere der det er relevant i anbudsprosesser.

Alternativt kan det stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjon dersom det er tydliggjort at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. (Regjeringen.no)

For leverandører betyr det at det stilles enda høyere krav til dokumentasjon av bedriftens miljøpolicy og dens miljøpåvirkning. 

Et ISO 14001- sertifikat gir bedriften  mulighet til å enkelt vise og dokumentere at dere tar ansvar for miljøet og klimaet, og at dere har et tydelig rammeverk for hvordan organisasjonen skal forholde seg for å redusere miljøpåvirkningen. 

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer og et sertifikat gir et konkurransefortrinn samtidig som det bygges et solid omdømme for bedriften. Revisjoner av uavhengig tredjepart sikrer at dere til enhver tid er oppdatert. 

Systematisk HMS arbeid er en del av standarden, noe som vil senke sykefraværet, samtidig som man ved å bruke smarte transportløsninger, ha fokus på avfallsreduksjon og lavere energiforbruk vil kutte kostnadene. 

 Vi hjelper dere gjerne både med å komme i gang og å komme i mål med enten sertifiseringsprosessen eller oppbygging av kvalitetssystem i henhold til standarden - ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefonummer 70105300 eller på post@resop.no


Nye krav til offentlige anskaffelser