Resop Kvalitet - kvalitetssystemet som tilpasses deg og din bedrift

Resop er et effektivt og brukervennlig kvalitets- og ledelsessystem med fokus på å gjøre bedriften bedre og mer effektiv i alle ledd, noe som vil gi økt verdiskapning. Registrering av avvik og sjekklister med bilder i app eller PC gjør det enkelt for alle i bedriften å ta det i bruk.

Ta kontakt med oss

ResOp Kvalitetssystem: Iso- sertifisering har aldri vært enklere

Ved å sette gode og klare mål samtidig som oppfølging av målene forenkles så vil det skapes gode resultater. Kostnader kuttes, sykefraværet senkes og kontinuerlig forbedringsarbeid gir en dynamisk og trygg arbeidsplass.

Et godt kvalitetssystem/ledelsessystem som gir mulighet for kontinuerlig forbedringsarbeid er for mange nøkkelen til stadig mer fornøyde kunder og bedre resultater.  Samtidig er godt implementerte systemer blitt viktig i arbeidet for å innfri ulike krav fra myndigheter, investorer, kunder og ansatte. 

Vi vet at det er viktig å levere gode resultater samtidig som man opprettholder høy kvalitet, og etterstreber å hjelpe våre kunder med dette. 

Resop kvalitetssystem fokuserer på å identifisere og eliminere unødvendige prosessfeil, optimalisere arbeidsflyten og redusere kostbare og gjentakende feil gjennom en effektiv avvikshåndtering. Kontinuerlig forbedringsarbeid sikrer at kunder opplever økt effektivitet, reduserte kostnader og større kundetilfredshet. 

Kvalitets- og ledelsessystemet er brukervennlig med fokus på å gjøre bedriften bedre og mer effektiv i alle ledd, noe som vil gi økt verdiskapning. Enkel registrering av avvik og sjekklister gjennom app med mulighet for å legge ved bilder gjør det enkelt for alle i bedriften i ta det i bruk. Eksisterende dokumenter og dokumentarkiv i for eksempel Sharepoint er lett å integrere i kvalitetssystemet. 

Vi har lang erfaring og jobber sammen med deg for å tilpasse løsninger som passer dine spesifikke behov, bransjekrav og krav etter ISO standarder - eksempelvis ISO9001, ISO45001 og ISO27001. 

Effektivt og oversiktlig

ResOp kombinerer ulike verktøy som sikrer gjennomføring av strategi-, ledelses- og kvalitetsprosesser for å:

→ Få økt fokus på bærekraft og kvalitet i organisasjonen.

→ Få struktur på kvalitets- og ledelsesarbeidet. 

→ Imøtekomme alle krav i ISO- sertifiseringer.

→ Imøtekomme økende og nye samfunnskrav.

→ Få systematisert forbedringsarbeidet.

→ Få redusert kostbare feil og hendelser ved å systematisk bruke risikoanalyser.

→ Få full oversikt og bedre resultat.

→ Få hjelp til implementering av nytt regelverk.


Bygget på erfaring, tillit og samarbeid.

Dokumentstyring

Full kontroll på alle dokumenter. Et solid system som gir full oversikt over dokumenter og prosedyrer. Med versjonshistorikk og faste rutiner for godkjenning og publisering er dere sikre på at informasjonen er oppdatert og tilgjengelig.

Effektiv avvikshåndtering

Avvikshåndtering med mulighet for å legge ved bilder via app eller PC gjør avvikssystemet til en viktig del av kvalitetssystemet.

Fokus på bærekraft

Spørsmåldrevne analyser som forenkler og hjelper deg i arbeidet med bærekraft.

Bistand ved ISO-sertifisering

I våre verktøy kan dokumenter, prosesser og prosedyrer struktureres i henhold til de ulike NS-EN ISO standarder, eksempelvis ISO9001, ISO27001 og ISO45001. Verktøyene inneholder godkjenningsrutiner, versjonskontroll og dokumenthistorikk. Søkefunksjoner, app til avvikssystemer og automatisk epost- varsel med direktelink til dokumenter og oppgaver letter implementering, samhandling og oppfølging. Vi er sertifisert gjennom Norsk Sertifisering - QMCe

Les mer om ISO- sertifisering her