Kvalitetssystem - hva og hvorfor?

ResOp er et kvalitetssystem - men hva er egentlig et kvalitetsystem og hvorfor bør bedrifter ha det?

Et kvalitetssystem gir en systematisk tilnærming for å sikre at kravene til kvalitet er oppfylt, og at virksomheten kontinuerlig forbedrer seg.
Systemet kan bestå av flere ulike elementer, som for eksempel avvikshåndtering, prosesstyring, verktøy for å måle og overvåke fastsatte mål, og rapporteringsverktøy for å kommunisere resultater. Det kan også inkludere sertifiseringsstandarder som for eksempel ISO 9001 og 14001.

Fordelene med å implementere et kvalitetssystem kan være økt effektivitet og reduksjon av feil, økt kundetilfredshet og reduksjon av kundeklager, og økt konkurranseevne.
Det kan også bidra til å oppfylle krav fra myndigheter eller kunder samt øke kunnskapen om trender. For å opprettholde og forbedre kvaliteten bør resultatene kontinuerlig overvåkes og evalueres slik at det gjøre justeringer for å oppnå ønsket utvikling - og alt dette bidrar et godt kvalitetssystem med.

Vi har kunder i mange ulike bransjer og i ulike størrelser, og vi er sikre på at vi kan bidra til at også du og din bedrift lykkes med kvalitetssystemet.


Legg igjen telefonnummer og epost her så kontakter vi deg for en uforpliktende og hyggelig prat.

Gruppe