Dokumentstyring


Resop Dokumentarkiv gjør dokumentstyringen enkel og oversiktlig. Dokumentstyring er svært viktig, både med tanke på strukturering og kontroll, og god dokumentstyring gjør at man slipper å bruke mye tid og ressurser på å lete etter informasjon. 

Dokumenthåndteringen i Resop gir full oversikt over versjonshistorikk og kan lett organiseres i mappestruktur. 

Det er enkelt å opprette nye, laste inn og finne igjen dokumenter i arkivet.  Dokumentene kan organiseres med mappestruktur og sikkerhetsnivå, og er lett tilgjengelig og trygt å dele i skyen.  

For dokumenter som har gyldighetsdato kan du får varsler når utløpsdato nærmer seg. Du kan også velge om du vil bruke ditt eksisterende Office365 arkiv (Sharepoint) - noe som gir stor frihet. Versjonskontroll og advarsel om oppdatering er tilgjengelig for alle dokumentene. 

Du kan også lett koble dokumenter fra dokumentarkivet sammen med andre moduler i kvalitetssystemet, noe som forenkler og effektiviserer bruken.