Prosedyresamling

Organisasjoner som er, skal bli eller opererer i henhold til ISO standarder (spesielt innen kvalitetsstyring ISO9001, miljøstyring ISO45001, Informasjonssikkerhet 27001 og andre) er avhengige av prosedyrer for en rekke viktige grunner.

Prosedyrer er trinnvise veiledninger til hvordan en bestemt oppgave eller prosess skal utføres, og det kan omfatte alt fra rutinemessige daglige oppgaver til komplekse forretningsprosesser.

Det er svært viktig at alle i bedriften har lett tilgang til prosedyrene, og at de kan være sikre på at prosedyrene til enhver tid er oppdaterte. 

Hvorfor er det så viktig med prosedyrer?

→ Samsvar med ISO- standarder: prosedyrene hjelper alle berørte med å forstå og oppfylle kravene i standardene ved å gi en strukturert måte å jobbe på. 

→ Konsistens: prosedyrene sikrer at alle involverte forstår hvordan oppgaver skal utføres på samme måte, uavhengig av hvem som utfører de

→ Kvalitetskontroll: prosedyrene bidrar til å identifisere avvik og feil og bidrar til kontinuerlig forbedring

→ Opplæring og utvikling: prosedyrer gir en strukturert måte for nye og gamle ansatte å holde seg oppdatert på 

→ Forebygging av feil og håndtering av disse: ved å ha gode prosedyrer for hvordan eventuelle feil skal forebygges og eventuelt håndteres minimeres risiko

→ Sertifisering og revisjoner: gode og tydelige prosedyrer gir den nødvendige strukturen og veiledningen som er avgjørende for å oppfylle kravene i ISO- sertifisering

Resop har en brukervennlig og omfattende prosedyremodul som blant annet lar deg søke i dokumentene, ha full kontroll på versjonshistorikken, gir full oversikt over revisjonsnummer og frister. Ulike tilgangsnivå sikrer at tilgangen til prosedyrene er styrt. 


Legg igjen epostadressen din eller telefonnummeret ditt her så tar vi kontakt for å fortelle mer om dette!

Gruppe