Risikoanalyse

En grundig vurdering av muligheter og trusler.

​Risikoanalyser brukes på mange områder og i ulike kontekster for å evaluere og håndtere potensielle trusler og muligheter.

Gode risikovurderinger bidrar til økte marginer gjennom å utnytte muligheter og å kunne håndtere trusler før de inntreffer. For å kunne gjøre dette må vi identifisere, bedømme sannsynlighet, vurdere konsekvens og utarbeide hensiktsmessige tiltak for å begrense risiko. Spesielt det å kunne kvantifisere sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe og dens potensielle innvirkning dersom det skjer er viktig for å kunne forstå og håndtere usikkerheter på en strukturert måte.   

Har bedriften en risikobasert tilnærming gir det mulighet til å planlegge og implementere tiltak med hensyn til risiko og muligheter. 

Gode risikovurderinger gjennom ledelsessystemet bidrar til å nå mål!Risikoanalyser gjennomføres på mange ulike områder, for eksempel

→ Kvalitetssystemet 
→ Bedriftens ulike prosesser
→ Psykososialt arbeidsmiljø/ HMS
→ Maskiner og utstyr
→ Arbeidsprosesser


Analysene bør tilpasses organisasjonen basert på bransje, størrelse og omfang. 


Ved å bruke Resop Risikoanalyser får du blant annet

→ Ryddig prosess

→ Vurdering av risiko, muligheter, sannsynlighet og konsekvens

→ Oppfølgingsverktøy for tiltak

→ Bistand fra Sertifisert Kvalitetsleder ved behov

Legg igjen telefonnummer og epost her så kontakter vi deg for en uforpliktende og hyggelig prat.

Gruppe