Kvalitets- og Ledelsessystem

Vi leverer ledende nettbaserte verktøy for strategi, ledelse og kvalitet som hjelper bedrifter til å skape gode resultater.


Covid19

Driften går som normalt hos ResOp, men alle kundemøter vil bli foretatt via Teams eller andre nettløsninger. Ring oss gjerne på 70 30 51 00 eller send en epost til support@resop.no - vi er tilgjengelige!

Kvalitet- og ledelsessystem

Kvalitet- og ledelsessystem

Et kvalitetssystem er mest nyttig når det blir integrert som en naturlig del av hverdagen. For å få dette til tilpasser våre sertifiserte rådgivere systemet med utgangspunkt i virksomhetens behov, verdikjede og forretningsstrategi. ResOp Kvalitetssystem er nettbasert, og fungerer som et støtteverktøy for å gjøre de riktige tingene - og ting riktig første gang. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Bistand ved ISO-sertifisering

Bistand ved ISO-sertifisering

Sertifiseringsprosessen er også et organisasjonsutviklingsprosjekt. Kundetilfredshet er helt sentralt i kvalitetsarbeid, og uten god samhandling er det vanskelig å vedlikeholde og videreutvikle et kvalitetssystem.

GDPR - arbeid

GDPR - arbeid

Som software-selskap er vi opptatt av hvordan vår programvare og våre tjenester kan hjelpe din bedrift med å bli GDPR-kompatibel. Med utgangspunkt i Datatilsynets liste over hvordan du kan møte det nye regelverket, har vi satt sammen en pakke med effektive verktøy. Målet med denne pakken er å hjelpe din virksomhet til å få oversikt, struktur, og med å følge opp nødvendige tiltakene. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Prosjektoppfølging

Prosjektoppfølging

ResOp har populære verktøy for å lage gode handlingsplaner er enkle å etablere og lette å følge opp. Planene gir god oversikt og bidrar til å styrke virksomhetens evne til læring og kontinuerlig forbedring. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Hverdagsforbedring

Hverdagsforbedring

Kontinuerlig forbedring fordrer at en greier å fange problemer og muligheter. Deretter skape nye løsninger og ha eierskap til gjennomføring av smarte ideer. Du har et bredt utvalg av verktøy å velge blant. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Risikovurdering

Risikovurdering

ResOp har vist seg utmerket som verktøy for prioritering av forbedringstiltak, blant annet med utgangspunkt i risikovurdering. En slik vurdering kan gjøres på de tradisjonelle områdene som for eksempel HMS, men også på prosess, vurdering av forretningsmessig risiko etc. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Kontroll og Oppfølging

Kontroll og Oppfølging

Med ResOp SMARTSJEKK den kan du enkelt skreddersy sjekklister og dokumentere utførelse av oppgaver på de fleste aktuelle områder. Med ResOp App rapporterer du effektivt og det blir enklere å følge opp.

Strategiarbeid

Strategiarbeid

ResOp støtter arbeidet med å utarbeide gode, lett kommuniserbare og forankrede strategier. Metodikken bidrar til en perfekt balanse mellom struktur og kreativitet. Lett å omstille til en handlingsplan, og effektiv gjennomføring, kontinuerlig læring og forbedring. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Styrearbeid

Styrearbeid

ResOp har vist seg å være utmerket som plattform for å involvere styret, og benytte disse som en aktiv ressurs for virksomheten. Verktøyene er skybaserte og bidrar til positiv samhandling. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Omstilling

Omstilling

Omstilling forbindes ofte med utfordrende situasjoner for virksomheter, men kan også fremodle nye muligheter og retning. Verktøyene i ResOp har vist seg å bidra til en mer konstruktiv tilnærming i omstillingsprosesser. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Strategirevisjon

Strategirevisjon

De fleste strategier bør jevnlig opp til vurdering. ResOp gjør det enkelt å gjennomføre evalueringer, vurderinger og eventuell korrigering av strategi. Innebyggede metoder som gjør det lett å synliggjøre og forankre eventuelle korrigeringer uten at en må bruke tid på "omkamper". Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Organisering og samhandling

Organisering og samhandling

Undersøkelser har vist at opp til 40% av organisasjoners ressurser er mer eller mindre "bortkastet" på grunn av uklarheter og misforståelser. ResOp har arbeidsmetoder som bidrar til å skape klarhet i ansvar, myndighet og samspillet i hverdagen. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.