Strategi | Kvalitet | Oppfølging

ResOp tilbyr smarte skyløsninger for kvalitetsstyring, strategiarbeid og dokumentstyring, samt verktøy for hverdagsforbedring basert på moderne webteknologi.

364Rådgivere
865Bedriftskunder
1613Prosjekter
47786Dokumenter

Hva ResOp brukes til

I ResOp bindes strategi - og forbedringsarbeid sammen med arbeid med kvalitet og gjennomføring. Modulene er skybaserte og fleksible, og du kan lett gjenbruke data og integrere arbeidet med utvikling av din bedrift.

Valgfrie verktøy og moduler gjør det enkelt å utvide bruksområder og benytte løsningen på flere felt. Her er noe av det ResOp kan effektivisere og hjelpe din virksomhet med:


Kvalitetsystem

Kvalitetsystem

Et kvalitetssystem er mest nyttig når det blir integrert som en naturlig del av hverdagen. ResOp Kvalitetssystem er nettbasert, og fungerer som et støtteverktøy for å gjøre de riktige tingene - og ting riktig første gang. Systemet har fokus på ressursutnyttelse og bidrar til kontinuerlig forbedring. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Strategiarbeid

Strategiarbeid

ResOp støtter arbeidet med å utarbeide gode, lett kommuniserbare og forankrede strategier. Metodikken bidrar til en perfekt balanse mellom struktur og kreativitet. Lett å omstille til en handlingsplan, og effektiv gjennomføring, kontinuerlig læring og forbedring. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Styrearbeid

Styrearbeid

ResOp har vist seg å være utmerket som plattform for å involvere styret, og benytte disse som en aktiv ressurs for virksomheten. Verktøyene er skybaserte og bidrar til positiv samhandling. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Omstilling

Omstilling

Omstilling forbindes ofte med utfordrende situasjoner for virksomheter, men kan også fremodle nye muligheter og retning. Verktøyene i ResOp har vist seg å bidra til en mer konstruktiv tilnærming i omstillingsprosesser. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Strategirevisjon

Strategirevisjon

De fleste strategier bør jevnlig opp til vurdering. ResOp gjør det enkelt å gjennomføre evalueringer, vurderinger og eventuell korrigering av strategi. Innebyggede metoder som gjør det lett å synliggjøre og forankre eventuelle korrigeringer uten at en må bruke tid på "omkamper". Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Organisering og samhandling

Organisering og samhandling

Undersøkelser har vist at opp til 40% av organisasjoners ressurser er mer eller mindre "bortkastet" på grunn av uklarheter og misforståelser. ResOp har arbeidsmetoder som bidrar til å skape klarhet i ansvar, myndighet og samspillet i hverdagen. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Prosjektoppfølging

Prosjektoppfølging

ResOp har populære verktøy for å lage gode handlingsplaner er enkle å etablere og lette å følge opp. Planene gir god oversikt og bidrar til å styrke virksomhetens evne til læring og kontinuerlig forbedring. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Hverdagsforbedring

Hverdagsforbedring

Kontinuerlig forbedring fordrer at en greier å fange problemer og muligheter. Deretter skape nye løsninger og ha eierskap til gjennomføring av smarte ideer. Du har et bredt utvalg av verktøy å velge blant. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.

Risikovurdering

Risikovurdering

ResOp har vist seg utmerket som verktøy for prioritering av forbedringstiltak, blant annet med utgangspunkt i risikovurdering. En slik vurdering kan gjøres på de tradisjonelle områdene som for eksempel HMS, men også på prosess, vurdering av forretningsmessig risiko etc. Klikk for å se eksempler på nyttige verktøy.