Om oss

Våre tanker om ResOp

Koblingen mellom god teori, praktisk tilnærming og moderne, cloud - basert teknologi er vår rettesnor i vårt målrettede arbeid med å tilby effektive hverdagsverktøy.

Vår filosofi

ResOp utvikler og leverer en samling unike og effektive metoder og databaserte verktøy som
skal bidra til å:

   • Gjennomføre gjennomtenkte handlinger
   • Gjøre kvalitets- og forbedringsarbeid til en naturlig del av hverdagen
   • Effektivisere analyse, strategi og implementering
   • Strukturere prosesser, ressurser, planer og rutiner
   • Sikre gjennomføringen av valgt strategi
   • Ha fokus på kontinuerlig forbedring i organisasjonen


Alltid oppdatert

Alle involverte kan kunne være aktive og oppdatert, selv om de er geografisk spredd. Alle data, analyser og dokumenter viser siste versjon, oppdatert og tilgjengelig der man befinner seg.

Alltid tilgjengelig

Etterarbeid og referatskriving minimaliseres, siden alt oppdateres «der og da» og kan gjøres tilgjengelig umiddelbart. Dette for å gi fleksibilitet i arbeidsform og en effektiv arbeidsdeling og at det skal være lett å følge opp fremdrift.

God samhandling

Moduler som Infotorg og Kunnskapsdeling vil bidra til effektiv informasjonsdeling internt i organisasjonen.

Fokus på gjennomføring

Man kan enkelt og raskt overføre momenter fra analyse, konklusjoner, ideer og tiltak – til forpliktende aktiviteter i planer.

Noen av våre samarbeidspartnere

Våre sertifiserte kvalitetsrådgivere (QMCe), med gode systemkunnskaper i ResOp, vil kunne bidra med kapasitet og kompetanse når det gjelder: 

 • Oppbygging av system
 •  Selve sertifiseringsprosessen
 •  Bistand ved interne og eksterne revisjoner

Her er mer informasjon om enkelte av våre konsulenter.

Noen av menneskene bak ResOp

Stian Bang

Stian Bang

IT gründer og leder av blant annet Avento, en av eierne av selskapet. Microsoft Certifed, AAA ratet selskap med toneangivende norske virksomheter som kunder.

Leif Magne Klubbenes

Leif Magne Klubbenes

Lang erfaring som leder, gründer og rådgiver i nasjonale og internasjonale virksomheter. Nettverk i inn og utland til forsknings og utviklingsmiljøer knyttet til bedriftsutvikling.

Vibeke Bang

Vibeke Bang

Salg og markedsføring av ResOp. Daglig oppfølging av kunder og prosjekter. Erfaring fra både private og offentlige virksomheter.

Anders Beite

Anders Beite

Konsulent ansatt i Avento AS. Utvikler og vedlikeholder ResOp i tillegg til flere andre fremoverlente og toneangivende selskaper.